You are here

Voor welke bijdragen kan ik een vrijstelling aanvragen?

Je kunt vrijstelling vragen voor de bijdragen die je verschuldigd bent op het ogenblik van je aanvraag.

Je vindt die bijdragen terug op de afrekening die je van je socialeverzekeringsfonds hebt gekregen.

Het kan gaan om:

  • voorlopige bijdragen
  • het bijdragesupplement dat je nog moet betalen na een regularisatie (enkel als dit bijdragesupplement het gevolg is van de mededeling van het definitieve beroepsinkomen door de Belastingen).

Voor bijdragen voor een activiteit in bijberoep of voor verminderde bijdragen als student-zelfstandige of als een met een bijberoep gelijkgestelde activiteit kun je geen vrijstelling aanvragen.

Krijg je een vrijstelling voor de voorlopige bijdragen van een bepaald kalenderkwartaal? Dan geldt die vrijstelling voor de regularisatiebijdragen van datzelfde kalenderkwartaal.

Tip: Vraag, voor je een aanvraag tot vrijstelling van de te betalen voorlopige bijdragen indient, aan je socialeverzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor een vermindering van het bedrag van de verschuldigde voorlopige bijdragen.