Ik ben vrijgesteld van de betaling van sociale bijdragen. Heeft die vrijstelling een invloed op mijn pensioen?

Periodes waarvoor je vrijstelling van bijdragen krijgt, tellen niet mee voor je pensioen.

Je kunt de bijdragen wel later nog betalen. Dit kan binnen een verjaringstermijn van 5 jaar.

Voor de verjaringstermijn om is, zal je socialeverzekeringsfonds je contacteren en vragen of je de bijdragen waarvoor je vrijstelling kreeg, toch nog wilt betalen.

Extra informatie