Wat als ik mijn sociale bijdragen niet kan betalen?

Als je je sociale bijdragen niet kunt betalen, contacteer je best zo snel mogelijk je socialeverzekeringsfonds. Je fonds kan samen met jou bekijken of een vermindering van je voorlopige bijdragen of een afbetalingsplan mogelijk is. Blijkt dit voor jou geen oplossing, dan kan je ook een vrijstelling van bijdragen vragen.

De vrijstelling van bijdragen kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Periodes waarvoor je vrijstelling van bijdragen krijgt, tellen niet mee voor je pensioen.

Voorwaarden

 • Je toont aan dat je je tijdelijk in een moeilijke financiële of economische situatie bevindt waardoor je de bijdragen niet kunt betalen. Bijvoorbeeld: je krijgt een leefloon, je bent het slachtoffer van een natuurramp, brand, vernieling van je zaak, je bent actief in een crisissector, je hebt onvoorziene noodzakelijke beroepsuitgaven.
 • Je dient je aanvraag in binnen de termijn.
 • De bijdragen waarvoor je een vrijstelling vraagt, komen in aanmerking voor vrijstelling.
  > Check dus zeker eerst voor welke bijdragen je een vrijstelling kan aanvragen.

Aanvraagtermijn

Je moet je aanvraag indienen binnen een termijn van 12 maanden.

Voor de voorlopige bijdragen begint deze aanvraagtermijn te lopen vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarvoor je de vrijstelling wil aanvragen.

Voor de regularisatiebijdragen begint de aanvraagtermijn van 12 maanden te lopen vanaf de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin je de afrekening hebt ontvangen.

Specifieke situatie

Start je als zelfstandige, dan moet je wachten tot het vijfde kwartaal verzekeringsplicht, voordat je een vrijstelling van de voorlopige bijdragen kan vragen voor je eerste 4 kwartalen verzekeringsplicht. Om die reden begint voor die kwartalen de aanvraagtermijn van 12 maanden pas te lopen op de eerste dag van het vijfde kwartaal verzekeringsplicht.

Voor je aanvraag

Wil je een vrijstelling vragen voor je voorlopige bijdragen?

Vraag dan eerst, voor je een aanvraag indient, aan je socialeverzekeringsfonds of je in aanmerking komt voor een vermindering van het bedrag van de verschuldigde voorlopige bijdragen. Vaak biedt een vermindering je al een oplossing.

Hoe aanvragen?

Je kunt de vrijstelling van bijdragen op 2 manieren aanvragen.

Online

Vraag je vrijstelling van bijdragen online aan

Opgelet!

 • Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden in bepaalde sectoren in crisis of door het coronavirus en die een vrijstelling van bijdragen online aanvroegen, melden dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van hun dossier.
 • Bij je online aanvraag zal je een aantal bewijsstukken in pdf-formaat moeten toevoegen. Laad je die gevraagde documenten niet op, dan kan het RSVZ niet nagaan of je motivatie terecht is en kan het je aanvraag weigeren omdat ze onvoldoende gemotiveerd is.
 • Treedt er bij het doorsturen van je aanvraag een technische fout op? Dan kan je nog steeds je aanvraag indienen via je je socialeverzekeringsfonds dat je aanvraag met bijlagen dan bezorgt aan de dienst Vrijstelling van bijdragen van het RSVZ.

Bij je socialeverzekeringsfonds

 • Vraag het standaardformulier bij je socialeverzekeringsfonds of download het formulier.
 • Vul het formulier in.
 • Stuur het aangetekend terug naar je socialeverzekeringsfonds of geef het er ter plaatse af tegen ontvangstbewijs.

Je socialeverzekeringsfonds zal je dossier doorsturen naar de dienst Vrijstelling van bijdragen van het RSVZ.

Zorg ervoor dat je aanvraag (aanvraagformulier + bewijsstukken) volledig is voordat je ze indient. Het is namelijk niet mogelijk om op een later moment nog nieuwe bewijsstukken te bezorgen.

Je krijgt de beslissing aangetekend toegestuurd.

Extra informatie