Stopzetting activiteit

Overbruggingsrecht

Wanneer je gedwongen wordt om je activiteiten te onderbreken of wanneer je je activiteit stopzet, kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op het overbruggingsrecht.

Lees meer

Vrijwillig stoppen met zelfstandige zijn

Als je vrijwillig stopt als zelfstandige, kan je aanspraak maken op de voortgezette verzekering. Hiermee behoud je je rechten in het sociaal statuut tot je een andere beroepsactiviteit hebt.

Lees meer