Ik stop vrijwillig met zelfstandige zijn. Wat nu?

Als je vrijwillig stopt als zelfstandige en geen sociaal statuut meer hebt, kan je beroep doen op de voortgezette verzekering. Hiermee blijf je in orde met je sociale zekerheid. 

Wat is de voortgezette verzekering?

De voortgezette verzekering is een verzekering die je vrijwillig kan nemen om na de stopzetting van je zelfstandige activiteit sociaal verzekerd te blijven. Zo behoud je je sociale rechten tot je bijvoorbeeld een andere beroepsactiviteit hebt of met pensioen gaat.

Je kan kiezen uit twee opties:

  • Enkel pensioen
    Je bouwt enkel verder pensioenrechten op.
  • Pensioen en ziekteverzekering
    Je bouwt verder pensioenrechten op en je blijft in orde voor de ziekteverzekering. Je hebt dus ook recht op de terugbetaling van je medische kosten en een uitkering als je ziek wordt.

Je betaalt elk kwartaal een bijdrage, die wordt berekend op je netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden.

Het bijdragepercentage van de voortgezette verzekering is lager dan dit van een zelfstandige in hoofdberoep. Daarnaast is het bijdragepercentage van de volledige voortgezette verzekering (pensioen en ziekteverzekering) hoger dan het bijdragepercentage van de beperkte voortgezette verzekering (enkel pensioen).

Als je kiest voor de beperkte voortgezette verzekering, kan je je bij je ziekenfonds verzekeren voor de terugbetaling van je medische kosten. Bekijk samen met je ziekenfonds wat voor jou de meest voordelige optie is: de beperkte voortgezette verzekering in combinatie met een verzekering voor medische kosten bij je ziekenfonds of de volledige voortgezette verzekering. Opgelet: voor een uitkering bij ziekte kan je je niet rechtstreeks bij je ziekenfonds verzekeren.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  • Je hebt tijdens het kwartaal van de stopzetting en de drie daaraan voorafgaande kwartalen bijdragen betaald als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkende echtgeno(o)t(e) in het maxistatuut. Kwartalen die zijn gelijkgesteld op vlak van pensioenrechten (bijvoorbeeld kwartalen gelijkstelling wegens ziekte) en kwartalen waarvoor het RSVZ een vrijstelling van bijdragen heeft toegekend, tellen ook mee.
  • Je bent volledig gestopt als zelfstandige.

Hoe lang kan ik gebruik maken van de voortgezette verzekering?

Je kan een voortgezette verzekering nemen voor maximum twee jaar, te rekenen vanaf het kwartaal volgend op het kwartaal van de stopzetting van je activiteit.

De periode van twee jaar kan je verlengen met maximum vijf jaar als je daarna de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. In totaal is de voortgezette verzekering dus mogelijk gedurende maximum zeven jaar.

Een voorbeeld: als je wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar is en je wil gebruik maken van de verlenging van vijf jaar, mag de voortgezette verzekering ten vroegste starten op 1 januari van het jaar waarin je 60 jaar wordt.

Waar moet ik de voortgezette verzekering aanvragen?

Vraag de voortgezette verzekering aan bij je socialeverzekeringsfonds. Doe dit binnen de drie kwartalen nadat je stopt als zelfstandige. Na het verstrijken van deze termijn is een aanvraag alleen nog mogelijk als je de laattijdigheid grondig kan motiveren.

Naar de bedragen van de bijdragen