You are here

Wettelijke verplichtingen van zelfstandigen

Aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds

Als zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds. Voordat je start als zelfstandige moet je aangesloten zijn bij een socialeverzekeringsfonds naar keuze.

Lees verder

Aansluiten bij een ziekenfonds

Als zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een ziekenfonds, op het ogenblik dat je je aansluit bij een socialeverzekeringsfonds.

Overzicht ziekenfondsen

Wijzigingen in je werk- of gezinssituatie melden

Verandert er iets aan je werksituatie (bijv. je wordt zelfstandige in bijberoep i.p.v. voltijds zelfstandige) of in je gezinssituatie (bijv. je gaat scheiden)? Dan ben je verplicht om dat te melden aan je socialeverzekeringsfonds.

Happy Independent's Year

50 jaar sociale bescherming, dat vieren we!

Samen verder bouwen aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen