Mijn echtgeno(o)t(e) die zelfstandige / helper was, is overleden. Heb ik recht op een overlevingspensioen?

Als weduwe of weduwnaar van een zelfstandige of helper kan je aanspraak maken op een overlevingspensioen.

Voorwaarden

Leeftijdsvoorwaarde

Als je echtgeno(o)t(e) overlijdt in 2024, kan je een overlevingspensioen krijgen als je zelf minstens 49 jaar en 6 maanden bent.

Tip: Voldoe je niet aan de leeftijdsvoorwaarde voor het overlevingspensioen? Dan kan je misschien aanspraak maken op een tussenoplossing: de overgangsuitkering.

Duur van het huwelijk

  • Je was wettelijk getrouwd met de zelfstandige / helper op het moment van overlijden.
  • Jullie waren minstens één jaar getrouwd.
    of
  • Jullie waren minder dan één jaar getrouwd, maar hebben eerder wettelijk samengewoond. De onafgebroken duur van het huwelijk en van de wettelijke samenwoning bedraagt samen minstens één jaar.

De duur van minstens één jaar is niet vereist in volgende situaties:

  • Jullie hebben een kind samen.
  • Het overlijden is het gevolg van een ongeval of beroepsziekte na jullie huwelijk.
  • Er was op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste waarvoor jij of je echtgeno(o)t(e) kinderbijslag kreeg

Beroepsloopbaan als zelfstandige of als helper van je overleden echtgeno(o)t(e) bewijzen

Om een overlevingspensioen te kunnen krijgen, moet je de beroepsloopbaan als zelfstandige of als helper van je overleden echtgeno(o)t(e) bewijzen, tenzij hem/haar al een rustpensioen als zelfstandige was toegekend.

Komen in aanmerking: de kalenderjaren en -kwartalen voor het kwartaal waarin je echtgeno(ot(e) overleed.

Je kan de beroepsloopbaan bewijzen door aan te tonen dat er sociale bijdragen betaald werden.

Wanneer heb je geen recht op een overlevingspensioen?

Je hebt geen recht op een overlevingspensioen:

  • wanneer je hertrouwd bent;
  • wanneer je van de erfenis uitgesloten bent, omdat je veroordeeld bent voor een misdrijf tegenover je overleden echtgeno(o)t(e)

Bedrag

Hoeveel je overlevingspensioen precies bedraagt, hangt af van de beroepsloopbaan en beroepsinkomsten van je overleden echtgeno(o)t(e).

Er bestaat ook een minimum overlevingspensioen.

Let op: Als je hertrouwt, wordt je overlevingspensioen niet meer betaald.

Aanvraag

Na het overlijden van je echtgeno(o)t(e) kan je een overlevingspensioen aanvragen. In een paar gevallen moet je geen aanvraag indienen en wordt je recht op een overlevingspensioen automatisch onderzocht.

Extra informatie