Wanneer en hoe kan ik mijn overlevingspensioen of overgangsuitkering aanvragen?

Wanneer kan ik mijn overlevingspensioen of overgangsuitkering aanvragen?

Na het overlijden van je echtgeno(o)t(e) kan je een overlevingspensioen of overgangsuitkering aanvragen.

Hoe sneller je de aanvraag indient, hoe sneller je recht hebt op het overlevingspensioen of de overgangsuitkering.

Aanvraag binnen de 12 maanden na overlijden

Je overlevingspensioen of overgangsuitkering gaat in op de eerste van de maand van het overlijden.

Kreeg je echtgeno(o)t(e) op het ogenblik van overlijden al een rustpensioen? Dan gaat je overlevingspensioen of overgangsuitkering pas in op de eerste van de maand volgend op het overlijden.

Aanvraag niet binnen 12 maanden na overlijden

Je overlevingspensioen of overgangsuitkering gaat in op de eerste van de maand volgend op die waarin je de aanvraag indiende.

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen?

Online

Je hebt een elektronische identiteitskaart en een eID-lezer nodig.
Het kan ook met itsmeNog geen itsme-account?

Telefonisch

 • Via het gratis nummer 1765 indien je in België woont of via +32 78 15 1765 vanuit het buitenland (tarief van operator is van toepassing) van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 12u. 
 • Een pensioenexpert zal je helpen om je pensioenaanvraag in te dienen.
 • Indien dit nodig zou zijn, maakt de pensioenexpert een afspraak in een Pensioenpunt in jouw buurt of in één van de kantoren van het RSVZ.

Persoonlijk

Bij het gemeentebestuur van je woonplaats. Je hebt je elektronische identiteitskaart nodig.

Iemand anders doet de aanvraag in jouw plaats (volmacht)

De persoon die je vertegenwoordigt moet meerderjarig zijn.

Documenten die hij of zij moet meebrengen:

 • een door jou ondertekende volmacht;
 • je identiteitskaart;
 • zijn of haar identiteitskaart.

Wanneer moet ik geen aanvraag indienen?

In een aantal gevallen moet je zelf geen aanvraag indienen.
Het RSVZ onderzoekt dan zonder aanvraag je rechten op een overlevingspensioen of overgangsuitkering.

Overlevingspensioen zonder aanvraag

Je rechten op een overlevingspensioen worden automatisch onderzocht in volgende situaties:

 • Je overleden echtgeno(o)t(e) kreeg al een rustpensioen als zelfstandige.
  Je overlevingspensioen gaat dan in op de eerste van de maand die volgt op het overlijden.
 • Je overleden echtgeno(o)t(e) had al een aanvraag ingediend waarover nog geen beslissing was genomen.
  Je overlevingspensioen gaat dan in op de eerste van de maand die volgt op het overlijden.
  Uitzondering: Als je echtgeno(o)t(e) overlijdt voor de ingangsdatum van het rustpensioen gaat het overlevingspensioen in op de eerste van de maand van het overlijden.
 • Je kreeg zelf op het ogenblik van het overlijden een rustpensioen als zelfstandige of werknemer en je overleden echtgeno(o)t(e):
  • Kreeg een rustpensioen als zelfstandige.
   of
  • Kreeg vroeger een rustpensioen.
   of
  • Had afgezien van een rustpensioen als zelfstandige om het jou mogelijk te maken te genieten van een rustpensioen als gezin.
 • Uit het ambtshalve onderzoek van je recht op een rustpensioen blijkt dat je echtgeno(o)t(e) een beroepsactiviteit als zelfstandige of helper heeft uitgeoefend.
  Het overlevingspensioen gaat in op de eerste van de maand die volgt op het overlijden en ten vroegste op de eerste van de maand die volgt op die waarin je de pensioenleeftijd bereikt.
 • Uit het ambtshalve onderzoek van je rechten op het overlevingspensioen in de openbare sector of naar aanleiding van een verhaal tegen de beslissing die uit dat onderzoek volgt, blijkt dat je echtgeno(o)t(e) een beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper heeft uitgeoefend.
  Het overlevingspensioen gaat in op de eerste van de maand die volgt op het overlijden van je echtgeno(o)t(e) of op de eerste van de maand van het overlijden, naargelang hij of zij al dan niet een pensioen genoot.

Overgangsuitkering zonder aanvraag

Je rechten op een overgangsuitkering worden automatisch onderzocht als:

 • Je overleden echtgeno(o)te, op het ogenblik van overlijden:
  • Een rustpensioen als zelfstandige kreeg.
   of
  • Voordien een rustpensioen had gekregen.
   of
  • Had afgezien van de uitbetaling van een rustpensioen.

De overgangsuitkering gaat in op de eerste van de maand die volgt op het overlijden.

 • Je echtgeno(o)te op het ogenblik van overlijden nog geen beslissing gekregen had over de toekenning van een rustpensioen. De aanvraag was al ingediend of er was al een automatisch onderzoek aan de gang.
  De overgangsuitkering gaat in op de eerste van de maand die volgt op het overlijden.
  Uitzondering: Als je echtgenoot overlijdt tussen het moment dat hij of zij de pensioenbeslissing heeft kregen en de ingangsdatum van het pensioen, dan gaat de overgangsuitkering in op de eerste van de maand van het overlijden.
 • Je overleden echtgeno(o)t(e) al een beslissing over de toekenning van zijn of haar rustpensioen gekregen had en hij of zij overlijdt tussen de kennisname van de beslissing en de ingangsdatum van dat pensioen.
  De overgangsuitkering gaat in op de eerste van de maand van het overlijden.