You are here

Hoeveel zal mijn pensioen bedragen?

Pensioenen

  Jaarbedrag
Minimum rustpensioen als gezin € 19.882,50
Minimum rustpensioen als alleenstaande € 15.911,02
Minimum overlevingspensioen  € 15.698,39
Minimum overgangsuitkering € 15.698,39
Minimum pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) -

 

Andere voordelen

Bijzondere bijslag (jaarlijks betaald in juli)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 142,92 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 114,35 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 114,35 euro

Pensioenbijslag (jaarlijks betaald in juli)

180,58 euro

Welvaartspremie (jaarlijks betaald in mei)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 61,80 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 49,42 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 49,42 euro