You are here

Hoeveel zal mijn pensioen bedragen?

Pensioenen

  Jaarbedrag
Minimum rustpensioen als gezin € 20.686,27
Minimum rustpensioen als alleenstaande € 16.554,23
Minimum overlevingspensioen  € 16.333,00
Minimum overgangsuitkering € 16.333,00
Minimum pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) -

 

Andere voordelen (2021)

Bijzondere bijslag (jaarlijks betaald in juli)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 142,92 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 114,35 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 114,35 euro

Pensioenbijslag (jaarlijks betaald in juli)

180,58 euro

Welvaartspremie (jaarlijks betaald in mei)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 61,80 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 49,42 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 49,42 euro