You are here

Hoeveel zal mijn pensioen bedragen?

Pensioenen

 

Jaarbedrag

(vanaf 1/12/2022 aan spilindex 169,23)

Minimum rustpensioen als gezin € 23.913,53
Minimum rustpensioen als alleenstaande € 19.136,86
Minimum overlevingspensioen  € 18.881,12
Minimum overgangsuitkering € 18.881,12
Minimum pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) -

 

Andere voordelen 

Bijzondere bijslag (jaarlijks betaald in juli)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 154,70 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 123,77 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 123,79 euro

Pensioenbijslag (jaarlijks betaald in juli)

195,46 euro

Welvaartspremie (jaarlijks betaald in mei)

  • gerechtigden op een rustpensioen als gezin: 66,89 euro
  • gerechtigden op een rustpensioen als alleenstaande: 53,49 euro
  • gerechtigden op een overlevingspensioen of pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e): 53,49 euro