Wanneer en hoe kan ik mijn pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) aanvragen?

Wanneer kan ik mijn pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) aanvragen?

Aanvragen kan ten vroegste 12 maanden voor de gekozen ingangsdatum. Je pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e)  gaat in op de eerste van de maand volgend op die waarin je de aanvraag indiende.

Je kunt ook een vervroegd pensioen bij echtscheiding krijgen. Dit kan vanaf de eerste dag van de maand na die waarin je 60 wordt.

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen?

Online

www.mypension.be

 • Je hebt een elektronische identiteitskaart en een eID-lezer nodig.
 • Het kan ook met een token. (Nog geen token?)

In persoon

Breng je identiteitskaart mee.

Iemand anders doet de aanvraag in jouw plaats (volmacht)

De persoon die je vertegenwoordigt moet meerderjarig zijn.

Documenten die hij of zij moet meebrengen:

 • Een door jou ondertekende volmacht.
 • Je identiteitskaart.
 • Zijn of haar eigen identiteitskaart.

Waar kan ik mijn aanvraag indienen?

Online

www.mypension.be

In persoon

 • Gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats
 • Hoofdzetel van RSVZ in Brussel
 • Bijkantoor van RSVZ in jouw buurt
 • Zitdag van RSVZ in jouw buurt

Als je je aanvraag hebt ingediend, krijg je een ontvangstbewijs.

Wanneer moet ik geen aanvraag indienen?

In 2 situaties onderzoekt het RSVZ onderzoekt automatisch je rechten op een pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e).

Je moet geen aanvraag indienen als je:

 • Als feitelijk of van tafel en bed gescheiden echtgeno(o)t(e) een deel van het rustpensioen van je echtgeno(o)t(e) kreeg op het moment van de overschrijving van de echtscheiding en je pensioenleeftijd hebt bereikt op de eerste dag van de maand na die van de overschrijving van de echtscheiding.
 • Uit het ambtshalve onderzoek van je recht op een rustpensioen blijkt dat je ex-echtgeno(o)t(e) een beroepsactiviteit als zelfstandige of helper heeft uitgeoefend.

Extra informatie