Pensioen bij feitelijke scheiding en scheiding van tafel en bed

Ben je feitelijk of van tafel en bed gescheiden, dan kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een deel van het pensioen dat aan je  echtgeno(o)t(e) werd toegekend.

Voorwaarden

Pensioenleeftijd

Alleen je echtgeno(o)t(e), moet de pensioenleeftijd bereikt hebben of een vervroegd pensioen krijgen. Je eigen leeftijd speelt geen rol.

Bewijs van de beroepsloopbaan

Je kan bewijzen dat je echtgeno(o)t(e) zelfstandige of helper was.

Verder mag je:

 • het ouderlijk gezag niet kwijt zijn,
 • niet veroordeeld zijn om je wettige partner naar het leven gestaan te hebben,
 • niet verblijven in een land waar het pensioen als zelfstandige niet betaalbaar is,
 • zelf geen pensioen krijgen van een dergelijk bedrag dat je er geen voordeel bij hebt om de uitkering van een deel van het pensioen aan te vragen dat aan je echtgeno(o)t(e) werd toegekend.
 • geen niet-toegelaten beroepsactiviteit uitoefenen.
 • geen inkomensvervangende sociale uitkering genieten.

Aanvraag

Je kan de aanvraag pas indienen als:

 • de scheiding effectief is en;
 • je echtgeno(o)t(e) de pensioenleeftijd bereikt heeft of een vervroegd rustpensioen geniet.

Je krijgt je pensioendeel vanaf de eerste van de maand na die waarin je aanvraag werd ingediend. Voorwaarde is wel dat het pensioen van uw echtgeno(o)t(e) al is ingegaan.

Als je echtgeno(o)t(e) geen aanvraag indient hoewel hij/zij de pensioenleeftijd heeft bereikt en alle niet-toegelaten beroepsactiviteiten heeft stopgezet, dan kan je je pensioendeel krijgen als je in zijn/haar plaats een aanvraag doet.

Wanneer moet ik geen aanvraag indienen?

Je hoeft geen aanvraag in te dienen als:

 • Op het ogenblik van de scheiding:
  • je echtgeno(o)t(e) een rustpensioen als gezin geniet,
  • jij en je echtgeno(o)t(e) een pensioen als alleenstaande als zelfstandige of werknemer genieten.
 • Op het moment dat je echtgeno(o)t(e) zijn/haar pensioen aanvraagt:
  • je zelf een pensioen als werknemer of zelfstandige ontvangt,
  • een inkomensgarantie voor ouderen geniet of,
  • je aanvraag hiervoor wordt onderzocht.
 • Uit het ambtshalve onderzoek naar je recht op een rustpensioen blijkt dat je echtgeno(o)t(e) zelfstandige of helper was.

Extra informatie