Sociale bijdragen

Bijdragen 2024 - Refertejaar 2021 – Herwaarderingscoëfficiënt: 1,18678260