Uitbreiding gelijkstelling met bijberoep naar personen met een handicap

27 juli 2023

Via de regeling 'gelijkstelling met bijberoep' of 'artikel 37' kan je als zelfstandige/helper in hoofdberoep of meewerkende echtgeno(o)t(e) met een beperkt inkomen onder bepaalde voorwaarden een voordelige bijdrageregeling genieten.

Sinds 1 juli 2023 komen ook personen met een erkende handicap in aanmerking voor deze regeling. Deze erkenning kan je verkrijgen als je verdienvermogen beperkt is tot 1/3 of minder van wat een iemand zonder handicap op de gewone arbeidsmarkt kan verdienen. Meer informatie hierover vind je op: handicap.belgium.be

Om de voordelige bijdrageregeling te krijgen, moet je je inkomsten beperken:

  • Als je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige lager is dan 8.595,81 euro, betaal je verminderde bijdragen. 
  • Als je netto belastbaar jaarinkomen lager dan 1.815,41 euro, betaal je geen sociale bijdragen.

Hou er wel rekening mee dat je met de toepassing van de gelijkstelling met bijberoep geen eigen sociale rechten opbouwt (bijvoorbeeld pensioenrechten).

De gelijkstelling met bijberoep wordt enkel toegepast op aanvraag. Deze dien je in bij je socialeverzekeringsfonds.