Wanneer en hoe moet ik aanvragen om op pensioen te gaan?

Wanneer kan ik mijn pensioen aanvragen?

In een aantal gevallen onderzoekt het RSVZ automatisch je pensioenrechten. Je hoeft dan geen aanvraag in te dienen.

Wil je vervroegd met pensioen gaan, dan moet je wel een aanvraag indienen. Aanvragen kan ten vroegste 12 maanden voor de datum waarop je met pensioen wil gaan.

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen?

Online

Je hebt een elektronische identiteitskaart en een eID-lezer nodig.
Het kan ook met itsme. Nog geen itsme-account?

Persoonlijk

 • Bij het gemeentebestuur van je woonplaats;
 • na afspraak in een Pensioenpunt in je buurt;
 • na afspraak in een kantoor van het RSVZ. 

Je hebt je elektronische identiteitskaart nodig. 

Iemand anders doet de aanvraag in jouw plaats (volmacht)

De persoon die je vertegenwoordigt moet meerderjarig zijn.

Documenten die hij of zij moet meebrengen:

 • een door jou ondertekende volmacht;
 • je identiteitskaart;
 • zijn of haar identiteitskaart. 

Wanneer moet ik geen aanvraag indienen?

In een aantal gevallen moet je zelf geen aanvraag indienen. RSVZ onderzoekt zonder aanvraag je pensioenrechten in de volgende situaties:

Situatie 1

 • Je wordt 65.
 • Je was zelfstandige of helper en daardoor onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.
 • Je woont in België op de eerste dag van de 15de maand voor je 65 wordt.

Situatie 2

 • Je rechten op een overlevingspensioen als zelfstandige, helper of werknemer worden automatisch onderzocht (dus zonder dat je daarvoor een aanvraag deed).
 • Je wordt 65 binnen de 12 maanden na het overlijden van je echtgeno(o)t(e).

Situatie 3

 • Je rechten op een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid worden onderzocht in een pensioenregeling van de openbare sector.
 • Tijdens dit onderzoek wordt vastgesteld dat je zelfstandige bent geweest.
 • Je wordt ten vroegste op je 59ste lichamelijk ongeschikt verklaard.

Extra informatie