Vanwaar een vennootschapsbijdrage?

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een forfaitaire sociale bijdrage en dient ter ondersteuning van het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen.

Ze opent geen rechten voor de vennootschap of de zelfstandigen die in de vennootschap actief zijn.

De wettelijk verplichte vennootschapsbijdrage is verbonden met de vennootschap zelf en staat volledig los van het statuut van de zaakvoerders of bestuurders van de vennootschap, die eigen wettelijke verplichtingen hebben.