You are here

Wettelijke verplichtingen van vennootschappen

Aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds

Als vennootschap ben je verplicht je aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds naar keuze. Dit ten laatste:

  • ofwel 3 maanden na de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwierf
  • ofwel binnen drie maanden na het feit dat de vennootschap onderwerpt aan de belasting van niet-inwoners

Lees verder

Bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen

Elke vennootschap die voor haar bedrijfsleiders een aanvullend pensioen heeft afgesloten, moet jaarlijks een bijzondere bijdrage aan het RSVZ betalen wanneer de stortingen voor dit aanvullend pensioen het grensbedrag van 30.000 euro op jaarbasis overschrijden.

Lees verder