You are here

Vaderschaps- en geboorteverlof: heb ik er recht op en hoe vraag ik het aan?

Je kan tijdelijk je beroepsactiviteit als zelfstandige onderbreken naar aanleiding van de geboorte van een kind waarmee je een afstammingsband of een band van meeouderschap hebt. Tijdens die periode krijg je een uitkering.

 

Heb ik recht op een vaderschaps- en geboorteverlof?

Er zijn een aantal voorwaarden:

  • je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot in hoofdberoep;
  • je bent vader of meeouder geworden;
  • je onderbreekt je beroepsactiviteit volledig gedurende enkele dagen in een periode van vier maanden na de geboorte.

Wanneer de wettelijke afstamming gekend is ten aanzien van een andere persoon dan de moeder, dan kan het verlof enkel genoten worden door die persoon. Wanneer er geen wettelijke afstamming gekend is, kan het verlof enkel genoten worden door de persoon die wettelijk of minstens drie jaar feitelijk samenwoont met de moeder.

 

Hoe lang kan ik mijn beroepsactiviteit onderbreken?

Je kan je beroepsactiviteit maximum 10 dagen of maximum 20 halve dagen onderbreken.

 

Hoe vraag ik het vaderschaps- en geboorteverlof aan?

Vraag je vaderschaps- en geboorteverlof aan bij je socialeverzekeringsfonds voor het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de geboorte.

Je vermeldt de dagen of halve dagen waarin je je beroepsactiviteit hebt onderbroken of zal onderbreken.

Je kan je aanvraag ter plaatse afgeven of versturen, ofwel via aangetekende brief ofwel via beveiligde elektronische weg (indien beschikbaar).