Dienstencheques voor vaders of mee-ouders: heb ik er recht op en hoe vraag ik ze aan?

Als vader/mee-ouder-zelfstandige/helper/meewerkende echtgenoot heb je na de bevalling recht op een eenmalige compensatie (de geboortehulp) als je 15 dienstencheques aankoopt. Die compensatie bedraagt 135 euro.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  • Je vaderschaps- en geboorteverlof duurt maximum 8 dagen of 16 halve dagen. Je neemt je vaderschaps- en geboorteverlof dus niet volledig op.
  • Je kunt bewijzen dat je 15 dienstencheques hebt aangekocht.

Hoe krijg ik de compensatie voor de aankoop van dienstencheques (de geboortehulp)?

Vraag de geboortehulp aan bij je socialeverzekeringsfonds.

Je socialeverzekeringsfonds betaalt de compensatie (de geboortehulp) als je bewijst dat je 15 dienstencheques hebt aangekocht.

Je koopt zelf de dienstencheques.

Alle info over de aankoop vind je op:

Waarvoor kan ik de dienstencheques gebruiken?

Met de dienstencheques kan je huishoudelijke hulp betalen.

Meer info vind je op:

Extra informatie