You are here

Tegen wanneer moet ik de vennootschapsbijdrage betalen?

Coronavirus

Vennootschappen krijgen omwille van de coronamaatregelen uitstel van betaling voor hun jaarlijkse vennootschapsbijdrage tot 31 oktober.

 

Betaling tijdens jaar van oprichting

  • Werd je vennootschap opgericht in januari, februari of maart, dan moet je de vennootschapsbijdrage moet betalen voor 1 juli van dat jaar.
  • Werd je vennootschap opgericht vanaf april, dan moet je de vennootschapsbijdrage betalen uiterlijk op de laatste dag van de 3de maand die volgt op de maand waarin je vennootschap werd opgericht.

 

Vergeten te betalen?

Betaal je te laat, dan wordt er per maand vertraging een verhoging van 1% aangerekend op dat deel van de bijdrage dat je nog moet betalen. De verhogingen gaan verder tot en met de maand waarin je de schuld betaalt of tot het ogenblik waarop de gerechtelijke procedure wordt ingeleid.

Kon je niet op tijd betalen door overmacht of in andere behartenswaardige gevallen, dan kan het RSVZ de verhogingen eventueel volledig of gedeeltelijk kwijtschelden.

Voorwaarden

  • Je motiveert de aanvraag.
  • Je hebt de eigenlijke bijdrage en bijhorende kosten ondertussen betaald.

Dien hiervoor als vennootschap een aanvraag in bij je socialeverzekeringsfonds. Je fonds zal je aanvraag aan het RSVZ bezorgen.