You are here

Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?

De bijdragen die je moet betalen, zijn een percentage van je beroepsinkomsten. Dit percentage verschilt naargelang je bijdragecategorie en je inkomen.

Je definitieve bijdragen worden berekend op je inkomsten van het jaar zelf. Je zal dus je bijdragen voor 2018 betalen op basis van je inkomsten van 2018.

Je socialeverzekeringsfonds zal je definitieve bijdragen pas kunnen bepalen als het je inkomsten voor dit jaar kent. En de beroepsinkomsten van dit jaar worden pas een of twee jaar later (in de meeste gevallen) door de fiscus vastgesteld.

Daarom betaal je eerst voorlopige bijdragen op basis van je inkomen van drie jaar voordien. Was je toen nog geen zelfstandige, dan betaal je wettelijk vastgelegde voorlopige bijdragen. Die voorlopige bijdragen worden geregulariseerd naar je definitieve bijdragen zodra de fiscus je beroepsinkomsten meedeelt aan je socialeverzekeringsfonds.

Bovenop de bijdragen komen nog beheerskosten die je socialeverzekeringsfonds mag aanrekenen om haar uitgaven te dekken.

Naar de bedragen van de sociale bijdragen