Hoe zit het met werken tijdens arbeidsongeschiktheid?

Ben je zelfstandige en wil je een activiteit uitoefenen tijdens je arbeidsongeschiktheid? Dan moet de adviserend arts van je ziekenfonds toestemming verlenen voor je werkhervatting. Dit heeft geen effect op de erkenning van je arbeidsongeschiktheid. Het bedrag van je uitkering kan in bepaalde gevallen wel verlagen.

Wat moet ik doen?

Ten laatste de eerste werkdag vóór de werkhervatting moet je bij je ziekenfonds:

  • de werkhervatting aangeven;
  • de adviserend arts een toelating vragen.

Van zodra je bovenstaande formaliteiten hebt vervuld, mag je het werk al hervatten. Je moet dus niet wachten op de schriftelijke toelating van de adviserend arts.

Wil je graag ondersteuning en begeleiding tijdens je werkhervatting? Dan kan je als zelfstandige via je ziekenfonds ook beroep doen op een terug-naar-werktraject.

Welk werk mag ik doen?

De adviserend arts zal oordelen welk werk je concreet mag doen, afhankelijk van jouw situatie. Het kan daarbij gaan om de gedeeltelijke uitoefening van je vroegere zelfstandige activiteit, maar ook om de uitoefening van een andere zelfstandige of loontrekkende activiteit.

Als je iets wil wijzigen aan de voorwaarden van je toegelaten activiteit, moet je hiervoor opnieuw toelating vragen aan de adviserend arts. Breng die ook op de hoogte wanneer je de activiteit wil stopzetten.

Verlaagt mijn uitkering?

Het effect op je uitkering hangt af van je situatie:

  • Gedurende de eerste zes maanden verlaagt je uitkering niet.
  • Vanaf de zevende maand tot het einde van het derde jaar volgend op het beginjaar van de toegelaten activiteit verlaagt je uitkering met 10%.
  • Vanaf het vierde jaar volgend op het beginjaar van de zelfstandige activiteit hangt het bedrag van je uitkering af van je inkomen van drie jaar geleden. Als dit inkomen een bepaald grensbedrag met minder dan 15% overschrijdt, verlaagt je uitkering met het percentage van deze overschrijding. Van zodra dit inkomen het grensbedrag met 15% of meer overschrijdt, wordt je uitkering geschorst.

Moet ik terug sociale bijdragen betalen?

Wanneer je terug aan de slag gaat als zelfstandige, ben je opnieuw sociale bijdragen verschuldigd.

Extra informatie