Wat met mijn sociale bijdragen wanneer ik na ziekte het werk hervat?

Ga je terug aan de slag na een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit? Of hervat je het werk tijdens je arbeidsongeschiktheid of invaliditeit in het kader van een toegelaten activiteit of een terug-naar-werktraject?

Dan ben je opnieuw sociale bijdragen in hoofdberoep verschuldigd, ook wanneer het gaat om een gedeeltelijke werkhervatting. Onder bepaalde voorwaarden kan je als primostarter wel genieten van een lagere minimumbijdrage.