You are here

Wat met mijn sociale bijdragen wanneer ik na ziekte het werk hervat?

Ga je terug aan de slag na een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit? Of heb je toelating van de adviserend arts om je activiteit te hervatten tijdens je arbeidsongeschiktheid of invaliditeit?

Dan ben je opnieuw sociale bijdragen in hoofdberoep verschuldigd, ook wanneer het gaat om een gedeeltelijke werkhervatting. Onder bepaalde voorwaarden kan je als primostarter wel genieten van een lagere minimumbijdrage.