Adoptie-uitkering

Heb ik recht op de adoptie-uitkering?

Tijdens het adoptieverlof heb je recht op de adoptie-uitkering.

Bedrag adoptie-uitkering

Bedrag per week: 609,02 euro

De adoptie-uitkering wordt in één keer betaald door je ziekenfonds en dit uiterlijk binnen de maand na de start van het adoptieverlof.

Mag ik de adoptie-uitkering combineren met een vervangingsinkomen of sociale uitkering?

Heb je tijdens je adoptieverlof recht op uitkeringen door arbeidsongeschiktheid of invaliditeit (bijv. door een ongeval, letsels), dan speel je die uitkeringen kwijt tijdens die periode.

Heb je recht op gelijkaardige uitkeringen in de werknemersregeling, dan kan de adoptie-uitkering die je krijgt in de zelfstandigenregeling verminderd worden met het bedrag van die uitkeringen.

Extra informatie