Wat betekent dat juist: kunstwerker?

Een kunstwerker is iemand die een vergoede professionele praktijk beoefent in een van de acht kunsten die in de wet worden opgesomd: de audiovisuele kunsten, de beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater, de choreografie en het stripverhaal.

De wet verstaat onder werk in de kunsten niet alleen de artistieke activiteiten in de strikte zin van het woord, maar ook de artistiek-technische en artistiek-ondersteunende activiteiten die nodig zijn voor een artistieke creatie of uitvoering.

Bepalen wat al dan niet beschouwd kan worden als "een artistieke praktijk in de kunsten", komt eigenlijk neer op een feitenkwestie die beoordeeld zal worden door de Kunstwerkcommissie - en in laatste instantie door de rechter.