Algemeen Beheerscomité - Advies 2023/17

Invoering van een inhoudingsverplichting in geval van sociale schulden en een register voor werkende vennoten en helpers