Algemeen Beheerscomité - Advies 2023/04

Tegengaan van heraansluitingen na schrapping wegens fictieve aansluiting