Algemeen Beheerscomité - Advies 2017/06

Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging ingevolge de begrotingscontrole