Naamlijst en codes van de beroepen

Landbouw

  Code
Groentekwekers: fruit- en groenteteelt, paddestoelenkweek, ... 101
Tuinbouwers: bloemen, boomkwekerijen, ... 102
Wijnbouwers: druiven 103
Landbouwers, pachters, vetweiders, houders van hoevedieren 104
Bosexploitatie 105
Diverse aan de landbouw verwante activiteiten: pluimveehouders, vogelkwekers, imkers, herders, ... 106

 

Visserij

  Code
Zeevisserij: vissers, reders, ... 201
Zoetwatervisserij: vis-, oester- en mosselteelt 202

 

Nijverheid en ambachten (productie)

  Code
Mijnnijverheid: kolen, ijzer, mangaan, zink, lood, pletten van ertsen 301
Steengroefnijverheid: leien, marmer, zand, vuursteen, boetseerstof, steen (kalk - krijt), ... 302
Metaalnijverheid: metaallegeringen, staalfabricatie, hoogovens, carrosserieherstellers, automobielnijverheid, motorrijwielen, ... 303
Keramieknijverheid: steenbakkerijen, pannenbakkerijen, plateelbakkerijen, ... 304
Glasnijverheid: spiegelgieterijen, vensterglas, flessenblazerijen, ... 305
Chemische nijverheid: scheikundige producten, springstoffen, kunstmest, olie-, zeep-, verf- en lijmnijverheid, farmaceutische producten, synthetische producten, ... 306
Voedingsnijverheid: meelproducten, bakkerijen, inmaakbedrijven, drank- en azijnfabrieken, dorsondernemingen, maalders, slagers, vleeswarennijverheid, ... 307
Textielnijverheid: fabricage van draad of weefsels van: hennep, jute, katoen, vlas, wol, zijde, haar; kantwerk, vlasbewerking, tapijten, dekzeilen, tenten, ... 308
Kledingnijverheid: confectie, hoofddeksels, wandelstokken, paraplu's, ... 309
Bouwnijverheid: steenkapperijen, marmerbewerking, metselwerk, loodgieterij, schilderwerken, voegwerk, electrische installaties, openbare werken, baggerwerken, ... 310
Hout- en meubelnijverheid: meubelen, stoffeerders, matrassenmakers, behangers, etaleurs, schrijnwerkerij, begrafenisondernemers, ... 311
Huid- en ledernijverheid: leerlooierijen, vervaardigen van lederartikelen, schoenmakers, bontwerkers, ... 312
Tabaksnijverheid 313
Papiernijverheid: papier en karton, behangselpapier, balatum, ... 314
Boekdruknijverheid: typografie, lithografie, boekbinderijen, ... 315
Kunst- en precisienijverheid: diamantslijpers en -splijters, electro-technici, horlogemakers, slotenmakers, fotografen, juweliers, graveerders, gereedschapmakers, tandtechnici, informatica (materieel), ... 316
Vervoer: vervoer van personen, post, goederen; taxi's 317
Binnenschippers 318
Sleepbootexploitanten 319
Security en bewaking 320

 

Handel

  Code
Groothandel: aankoop, verkoop, verhuring van industriële producten 401
Kleinhandel: aankoop, verkoop, verhuring van industriële producten 402
Groot- en kleinhandel: aankoop, verkoop, verhuring van industriële producten 403
Banken: kredietinstellingen, handel in edelmetalen en roerende waarden, wisselkantoren, ... 404
Verzekeringen 405
Tussenpersonen: handelsreizigers, makelaars, nijverheids- en handelsagenten, veilingsagenten, publiciteitsagenten, ... 406
Horeca-sector: hotels, restaurants, frituurs, tafelhouders, drankhuizen, verbruiksalons, gemeubelde huizen, logementen, campings, ... 407
Vermakelijkheden: schouwburg, bioscoop, spectakelzaal, circus, speelzaal, biljartzaal, café-concert, hippodroom, lunapark, rijschool (manege), zwembad, diverse sport- of attractieparken, ... 408
Foorkramers 409
Marktkramers, leurders 410
Marketing en verkoop 411
Security en bewaking 412

 

Vrije (en intellectuele) beroepen

  Code
Artsen, chirurgen 501
Tandartsen 502
Apothekers 503
Dierenartsen 504
Para-medici: psychologen, verplegers, vroedvrouwen, therapeuten, masseerders, ... 505
Privéonderricht: professoren, repetitoren, huisleraars, ... 506
Wetenschap: geologen, scheikundigen, natuurkundigen, amanuensissen, ... 507
Letteren: letterkundigen, journalisten, vertalers, tolken, particuliere bibliothecarissen, publicisten, ... 508
Kunst (voor 1/7/2003): kunstschilders, decorateurs, stemmers van muziekinstrumenten, componisten, toneelspelers, kineasten, artiesten, modellenmakers, ... 509
Kunst (vanaf 1/7/2003): het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie 510
Advocaten 514
Notarissen 515
Gerechtsdeurwaarders 516
Landmeters, ingenieurs, accountants, experts (fiscale - vastgoed), ... 517
Architecten 518
Diverse intellectuele beroepen: raadgevers, informatici, servicebureau's 519

 

Diensten

  Code
Schoonheidszorg: kappers, manicuren, pedicures, sauna, ... 601
Diverse beroepen van manuele aard: garagist, radio- en tv-herstellers, diverse diensten, ... 602

 

Diversen

  Code
Beroep (nog niet gekend) of niet onder te brengen onder een andere beroepscode 000