Je publieke mandatarissen aangeven bij het RSVZ

Private en publieke instellingen waarin minstens één publiek mandaat vergoed wordt, m.a.w. waarvoor een beloning toegekend of voorzien is, moeten jaarlijks al hun publieke mandatarissen aangeven bij het RSVZ.

Welke gegevens moet ik als instelling aan het RSVZ bezorgen?

Elk jaar moet je als instelling voor 1 juli aan het RSVZ een aantal gegevens bezorgen over het jaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar:

 • de identiteitsgegevens van de publieke mandatarissen:
  • voor natuurlijke personen: naam, voornaam en rijksregisternummer
  • voor rechtspersonen: naam en ondernemingsnummer
 • de identiteitsgegevens (met ondernemingsnummer) van de vertegenwoordigde instelling (dus niet van je eigen instelling)
 • het brutobedrag van de beloningen die voor dat jaar voor het mandaat werden toegekend, ook wanneer dat bedrag lager is dan het vrijgesteld bedrag
 • de periode waarin het mandaat werd uitgeoefend

Opgelet: Geef ook de publieke mandatarissen aan voor wie je geen bijdrage moet betalen.

Wie kan de publieke mandatarissen aangeven?

 • de instelling zelf
 • een door jouw instelling gemandateerde dienstverlener
 • sociaal secretariaat

Hoe kan ik de publieke mandatarissen aangeven bij het RSVZ?

Geef je publieke mandatarissen jaarlijks voor 1 juli aan via de beveiligde toepassing PMP-online.

Log in met je gebruikersnaam en paswoord als RSZ- of DIBISS-werkgever.

Mijn instelling heeft nog geen gebruikersnaam en paswoord als werkgever.

Wat als mijn aangifte niet in orde is?

Het RSVZ stelt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage ambtshalve vast wanneer je:

 • geen aangifte doet
 • een onvolledige aangifte doet
 • een foute aangifte doet

Het RSVZ laat dit weten met een aangetekende brief. De gemaakte kosten zijn ten laste van de nalatige instelling.

Extra informatie

Vragen?

Vragen over de regeling voor publieke mandatarissen?

Vragen over de beveiligde toegang en paswoorden voor PMP-online? 

Contacteer de helpdesk Eranova (van 7.00 tot 20.00u):