Wat als ik het niet eens ben met een beslissing over mijn pensioendossier?

Als je niet akkoord gaat met een beslissing die over je pensioendossier werd genomen, dan kan je beroep aantekenen.

Arbeidsrechtbank

Betwistingen in verband met het sociaal statuut van de zelfstandigen behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken, ongeacht het bedrag van de eis.

Wanneer je beroep aantekent tegen een pensioenbeslissing, moet je dit doen binnen 3 maanden na de ontvangst van die beslissing.

Je mag zelf naar de rechtbank gaan, maar je mag je ook laten vertegenwoordigen door:

  • een advocaat
  • je echtgeno(o)t(e) of een familielid aan wie je een schriftelijke volmacht hebt gegeven
  • een afgevaardigde van een representatieve organisatie van werkgevers, werknemers of zelfstandigen aan wie je een schriftelijke volmacht hebt gegeven

Arbeidshof

De vonnissen van de arbeidsrechtbanken zijn vatbaar voor hoger beroep bij het arbeidshof.

Hoger beroep instellen tegen de vonnissen gewezen door de arbeidsrechtbanken kan:

  • met een ter post aangetekende brief geadresseerd aan de griffie van het bevoegde arbeidshof
  • bij akte van een gerechtsdeurwaarder
  • bij verzoekschrift ingediend op de griffie van het gerecht in hoger beroep
  • bij conclusie t.a.v. iedere partij bij het geding (tussenvordering)

Cassatie

De arresten van de arbeidshoven zijn vatbaar voor voorziening in cassatie.

De gerechtskosten worden in principe ten laste gelegd van de verliezende partij.