Kinderbijslag zelfstandigen

Zelfstandigen krijgen dezelfde kinderbijslag als werknemers en ambtenaren.

De kinderbijslag wordt maandelijks betaald voor elk kind dat deel uitmaakt van je gezin.

De basiskinderbijslag kan aangevuld worden met een toeslag volgens de leeftijd van het kind, zijn of haar eventuele handicap of de sociale toestand van de ouder(s).

Er is ook nog een jaarlijkse toeslag (schoolpremie) om gezinnen een financieel steuntje te geven bij de schooluitgaven.

Alles wat je moet weten over de kinderbijslag vind je op www.famifed.be.