Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2024

Nr. Titel Datum
Advies 2024/04 Arbeidsongevallenverzekering voor zelfstandige medewerkers werkzaam via een digitaal opdrachtgevend platform 25/03/2024
Advies 2024/03 Inhoudingsplicht in geval van sociale schulden: praktische modaliteiten 11/03/2024
Advies 2024/02 Parlementaire voorstellen houdende wijzigingen aan het  Asbestfonds 14/02/2024
Advies 2024/01 Toegelaten activiteit bij cumulatie van een vervroegd rustpensioen en een inkomen uit een flexi-job 06/01/2024