You are here

Algemeen Beheerscomité - Advies 2021/16

Verlenging van het crisisoverbruggingsrecht 'corona' en invoering van een crisisoverbruggingsrecht voor de zelfstandigen die het slachtoffer zijn geworden van de overstromingen van juli 2021