You are here

Algemeen Beheerscomité - Advies 2018/21

Bedrag van de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor 2019