You are here

Algemeen Beheerscomité - Advies 2018/09

Toekenning van een gezinspensioen ten laste van het zelfstandigenstelsel in geval van een pensioen als ambtenaar in hoofde van de echtgeno(o)t(e)