You are here

Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2022

Nr. Titel Datum
Advies 2022/11 Pensioenhervormingen 20/06/2022
Advies 2022/10 Hervorming van de Commissie Kunstenaars en verbetering van de sociale bescherming voor kunstenaars 20/06/2022
Advies 2022/09 Bedragen van de bijkomende geldmiddelen voor de sector geneeskundige verzorging voor 2021 en 2022 31/05/2022
Advies 2022/08 Bedragen van de evenwichtsdotatie 2021 en 2022 31/05/2022
Advies 2022/07 Bescherming van platformwerkers 17/05/2022
Advies 2022/04 Aanpassing van de overgangsuitkering 28/04/2022
Advies 2022/03 Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht: conflict tussen Rusland en Oekraïne 28/04/2022
Verslag 2022/02 Voorstel van begrotingscontrole 2022 – meerjarenramingen 2023 - 2027 01/04/2022
Verslag 2022/01 Evaluatie van het klassieke overbruggingsrecht 17/03/2022
Advies 2022/02 Verminderd bijdragepercentage voor primostarters 16/02/2022
Advies 2022/01 Kwalificatie van de arbeidsrelatie in geval van platformwerk 26/01/2022