You are here

Wettelijke verplichtingen van vennootschappen

Aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds

Als vennootschap ben je verplicht je aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds naar keuze. Dit ten laatste:

  • ofwel 3 maanden na de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwierf
  • ofwel binnen drie maanden na het feit dat de vennootschap onderwerpt aan de belasting van niet-inwoners

Lees verder

Bijzondere bijdrage op de aanvullende pensioenen

Elke vennootschap die voor haar bedrijfsleiders een aanvullend pensioen heeft afgesloten, moet jaarlijks een bijzondere bijdrage van 1,5% aan het RSVZ betalen wanneer de stortingen voor dit aanvullend pensioen het grensbedrag van 30.000 euro op jaarbasis overschrijden.

Lees verder

Ben jij een #IMPROVER?

Wil je het sociaal statuut van zelfstandigen verbeteren?

Deel je idee op het #IMPROVER-platform