You are here

Hoeveel zal mijn pensioen bedragen?

Pensioenen

  minimumpensioen / plafond
rustpensioen als gezin € 17.525,37
rustpensioen als alleenstaande € 14.024,72
overlevingspensioen / overgangsuitkering € 13.804,22
pensioen van uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) -

 

Andere voordelen

Bijzondere bijslag

  • gerechtigden op een pensioen als gezin: 134,68 euro
  • gerechtigden op een pensioen als alleenstaande: 107,77 euro

Pensioenbijslag

170,16 euro