You are here

Hoeveel zal mijn pensioen bedragen?

Pensioenen

 

  minimumpensioen volledige loopbaan minimumpensioen onvolledige loopbaan minimumuitkering
rustpensioen als gezin € 18.180,79 € 18.179,54 -
rustpensioen als alleenstaande € 14.549,21 € 14.548,22 -
overlevingspensioen / overgangsuitkering € 14.354.79 € 14.353,79 € 14.255,00
pensioen van uit de
echt gescheiden 
echtgeno(o)t(e)
- - -

 

Andere voordelen

Bijzondere bijslag

  • gerechtigden op een pensioen als gezin: 134,68 euro
  • gerechtigden op een pensioen als alleenstaande: 107,77 euro

Pensioenbijslag

170,16 euro