Zelfstandige in bijberoep

Definitie

Je bent zelfstandige in bijberoep wanneer je:

  • gelijktijdig met je zelfstandige activiteit nog een andere beroepsbezigheid uitoefent voor een werkgever of,
  • als zelfstandige ook een loonvervangend inkomen krijgt voor een andere, weggevallen beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar.

Lees meer

Wettelijke verplichtingen

Als zelfstandige in bijberoep heb je dezelfde wettelijke verplichtingen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Lees meer

Sociale bijdragen

Als zelfstandige in bijberoep met een inkomen lager dan 16.861,46 euro krijg je een voordelige bijdrageregeling:

  • inkomen lager dan 1.865,45 euro: je betaalt geen sociale bijdragen;
  • inkomen vanaf 1.865,45 euro tot 16.861,46 euro: je betaalt een verminderde bijdrage.

Is je inkomen gelijk aan of hoger dan 16.861,46 euro? Dan betaal je dezelfde sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Rechten

Als je zelfstandige in bijberoep bent, bouw je geen extra socialezekerheidsrechten op in het sociaal statuut van de zelfstandigen als je geen of verminderde bijdragen betaalt. Je behoudt de sociale rechten die je hebt door je hoofdberoep (als werknemer of ambtenaar).

Betaal je sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep, dan bouw je in principe dezelfde sociale rechten op als een zelfstandige in hoofdberoep. Opgelet: je opent geen sociale rechten als je vrijwillig hogere bijdragen betaalt. Daarnaast bestaan er specifieke cumulatieregelingen met de sociale rechten die je opbouwt als werknemer of ambtenaar.

Pensioen

Of je recht hebt op een pensioen voor je bijberoep als zelfstandige hangt af van het stelsel waarin je sociale bijdragen betaalde of aan welk tarief.

Lees meer

Van bijberoep naar hoofdberoep

Wil je van je zelfstandige activiteit in bijberoep je hoofdberoep maken? Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen voor je sociale zekerheid (sociale bijdragen, rechten, ...).

Je socialeverzekeringsfonds kan je bij de overstap begeleiden.

Stopzetting activiteit

Als je stopt met je zelfstandige activiteit in bijberoep, moet je binnen de 15 dagen de stopzetting melden aan je socialeverzekeringsfonds.