Wat betekent dat juist: primostarter?

Een primostarter is een zelfstandige in hoofdberoep die onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komt voor een lagere minimumbijdrage.

Je bent primostarter in één van de volgende situaties:

 • Je bent beginnende zelfstandige in hoofdberoep en je was tijdens de twintig kwartalen voor aanvang of herneming van je zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik een zelfstandige in hoofdberoep of een zelfstandige in hoofdberoep die was gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep.

  Je hebt dus voordien nooit een activiteit als zelfstandige uitgeoefend of je hebt meer dan twintig kwartalen geleden een zelfstandige activiteit stopgezet.

  Ook zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen die de overstap maken naar het statuut van zelfstandige in hoofdberoep komen in aanmerking.
   
 • Je herneemt je zelfstandige activiteit in hoofdberoep na een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit.

  Bijkomende voorwaarde is wel dat je minstens twee opeenvolgende kwartalen gelijkstelling wegens ziekte hebt genoten.

  Het kan daarbij zowel gaan om een werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid of invaliditeit in het kader van een toegelaten activiteit of terug-naar-werk-traject als een volledige hervatting van de activiteit.

  Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2023.

Als zelfstandige in bijberoep kan je geen primostarter zijn.