You are here

Wat betekent dat juist: bijklussen?

Het Grondwettelijk Hof heeft de regels op het bijklussen vernietigd. Daardoor is het vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk om volgens de huidige regels activiteiten te verrichten voor verenigingen of diensten van burger aan burger.

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.000 euro per kalenderjaar (jaarlijks geïndexeerd bedrag) bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen.

Het moet gaan om:

  • verenigingswerk
  • diensten van burger aan burger
  • activiteiten in de deeleconomie

De inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 500 euro per maand (jaarlijks geïndexeerd bedrag) bedragen.

Wie kan bijklussen?

  • werknemers die minstens 4/5 werken
  • zelfstandigen in hoofdberoep
  • gepensioneerden