You are here

Verordening 883/04

Basisprincipe

Wanneer je een beroepsactiviteit uitoefent in een of meer lidstaten van de Europese Unie, dan val je in principe onder de socialezekerheidswetgeving van 1 lidstaat. In principe is dit het werkland.

 

Je werkt maar in 1 lidstaat

Je valt onder de wetgeving van de lidstaat waar je werkt.

 

Je werkt uitsluitend als zelfstandige, maar wel in verschillende lidstaten

Je bent zelfstandige in verschillende lidstaten, waaronder het land waar je woont

Je valt onder de wetgeving van het woonwerkland voor zover dit werk daar substantieel  is.

Je bent zelfstandige in verschillende lidstaten, eventueel ook in je woonland zonder dat je werk daar substantieel is

De wetgeving van het land waar je als zelfstandige je centrum van belangen hebt, is van toepassing.

 

Je bent zelfstandige in België en tegelijk loontrekkende in een andere lidstaat

Je valt enkel onder de wetgeving van het loonwerkland. Je inkomsten als zelfstandige in België worden meegedeeld aan het land waar je werknemer bent. Daar betaal je dan sociale bijdragen op het totaal van je inkomsten.

 

Je bent zelfstandige in België en tegelijk loontrekkende in meerdere lidstaten

Je valt enkel onder de wetgeving van het loonwerkland dat volgens de aanwijsregels voor werknemers wordt aangeduid.

 

Overgangsregeling

Tot 30/04/2020 werd er gewerkt met twee Europese Verordeningen en een overgangsmaatregel. Dit om te vermijden dat je van de ene op de andere dag onder de wetgeving van een andere lidstaat zou vallen. De oude Verordening 1408/71 werd dan toegepast tot zolang je situatie als zelfstandige ongewijzigd bleef of tot wanneer je als zelfstandige vroeg om de overgangsmaatregel niet langer toe te passen (overgangsregeling):

In een aantal landen trad de Europese Verordening 883/2004 later in werking en loopt de overgangsperiode van 10 jaar nog een tijdje door:

  • Zwitserland: tot en met 30/03/2022;
  • Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen: tot en met 31/05/2022.

Het einde van deze overgangsmaatregel kan een invloed hebben op het land waar je sociaal verzekerd moet zijn.

Val je nog onder de oude wetgeving (Verordening 1408/71) of ben je niet zeker?
Neem dan contact op met je Belgische socialeverzekeringsfonds of – als je niet in België bent aangesloten – met de internationale dienst van het RSVZ.