Verdragen met landen buiten de Europese Economische Ruimte

Internationale overeenkomsten regelen je sociale zekerheid wanneer in het buitenland gaat werken.
 

 

Je werkt maar in één van beide landen

Je valt onder de socialezekerheidswetgeving van het werkland.

 

Je werkt als zelfstandige in beide landen

Mogelijkheid 1

Je valt onder de socialezekerheidswetten van het land waar je normaal verblijft, terwijl je bijdragen berekend worden op de samengevoegde beroepsinkomsten uit België en het andere land. Je moet aan het bevoegde orgaan in het land waar je verblijft een attest vragen dat je verzekeringsplicht in dat land bewijst. In Belgie is dit de Internationale dienst van het RSVZ.

Deze regelgeving geldt voor:

 • Albanië
 • Australië
 • Bosnië-Herzegovina
 • Canada
 • Israël
 • Korea (republiek)
 • Kosovo
 • Macedonië
 • Québec (provincie in Canada)
 • Turkije
 • VS


Mogelijkheid 2

Je bent in elk betrokken land verzekeringsplichtig voor de arbeid op zijn grondgebied.

Deze regelgeving geldt voor:
 

 • Argentinie
 • Brazilië
 • Chili
 • Filipijnen
 • India
 • Japan
 • Montenegro
 • Servië
 • Tunesië
 • Uruguay

 

Goed om weten
België heeft ook een bilaterale overeenkomst over de sociale zekerheid van de werknemers afgesloten met:
 

 • Algerije
 • DR Congo (koopvaardij)
 • Marokko
 • San Marino