Student-zelfstandige

Definitie

Wat betekent dat juist: student-zelfstandige?

Wettelijke verplichtingen

Als student-zelfstandige heb je dezelfde wettelijke verplichtingen als alle zelfstandigen.

Alles over Wettelijke verplichtingen van zelfstandigen

Sociale bijdragen

Het statuut van student-zelfstandige biedt je een voordelige bijdrageregeling.

Meer over Sociale bijdragen als student-zelfstandige

Rechten

Betaal je geen bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep, dan blijf je ten laste van je ouders voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging. Je bouwt dan geen eigen sociale rechten op.

Betaal je dezelfde sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep, dan bouw je dezelfde sociale rechten op als een zelfstandige in hoofdberoep. Let op: je opent geen sociale rechten als je vrijwillig hogere bijdragen betaalt.

Statuut student-zelfstandige aanvragen

Vraag het statuut van student-zelfstandige aan bij je socialeverzekeringsfonds. Dit kan ook voor school- of academiejaren na 1 januari 2017 die al geëindigd zijn.

Je blijft student-zelfstandige zolang je aan alle voorwaarden voldoet. Je kan wel vragen om het statuut in de toekomst stop te zetten.

Je socialeverzekeringsfonds kan documenten opvragen om te controleren of je aan alle voorwaarden voldoet.

Documenten bezorgen

Bij het begin van elk school- of academiejaar moet je een verklaring ondertekenen waarin je je verbindt om regelmatig de lessen te volgen.

Voor elk beëindigd school- of academiejaar moet je aantonen dat je de lessen regelmatig hebt gevolgd of hebt deelgenomen aan de examens, tenzij je universiteit of hogeschool je ondernemingsproject begeleidt (statuut van student-ondernemer).
Kan je dat niet aantonen, dan verlies je je statuut van student-zelfstandige voor dat beëindigde school- of academiejaar (behalve bij overmacht).

Fiscale gevolgen

Je kan fiscaal ten laste blijven van je ouders zolang je inkomsten als student-zelfstandige niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. 

Informeer je bij de FOD Financiën

In het buitenland studeren

Studeer je in het buitenland? Neem dan contact op met je socialeverzekeringsfonds voor meer informatie.

Wijzigingen doorgeven

Verandert je situatie in de loop van het jaar? Of wil je je statuut van student-zelfstandige stopzetten? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je socialeverzekeringsfonds.

Meer informatie

Meer details over het statuut student-zelfstandige vind je ook op de website van de FOD Sociale Zekerheid.