Sociale bijdragen als student-zelfstandige

Ben je student-zelfstandige met een inkomen lager dan 16.409,20 euro, dan krijg je een voordelige bijdrageregeling:

  • inkomen lager dan 8.204,60 euro: je betaalt geen sociale bijdragen;
  • inkomen vanaf 8.204,60 euro tot 16.409,20 euro: je betaalt een verminderde bijdrage, berekend op het inkomen boven het grensbedrag.

Is je inkomen gelijk aan of hoger dan 16.409,20 euro, dan betaal je sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Voor verminderde bijdragen als student-zelfstandige, kun je geen vrijstelling van sociale bijdragen vragen.