You are here

Scharniermomenten


Vanaf 1 maart 2009

3 nieuwe beroepscodes

 • Code 320: Security en bewaking
 • Code 411: Marketing en verkoop
 • Code 412: Security en bewaking

 

Vanaf 1 januari 2008

Invoering van de nieuwe versie van de nomenclatuur NACE-BEL

Op Europees niveau vervangt de nieuwe code NACE Rev.2 de vroegere code NACE Rev.1.1. In België worden de codes NACE-BEL 2003 dus door de codes NACE-BEL 2008 vervangen.

 

Vanaf 1 juli 2005

Maxistatuut algemeen verplicht
Uitzondering: Wie geboren is voor 1956 kan nog kiezen tussen mini- en maxistatuut.

 

Vanaf 1 juli 2003

Aanpassing beroepscodes

 • 2 nieuwe beroepscodes n.a.v. het kunstenaarsstatuut
  • Code 510: artiesten die willen toetreden tot het kunstenaarsstatuut en die geen mandataris- of bestuurdersambt uitoefenen in een vennootschapsvorm
  • Code 570: artiesten-mandatarissen die in een vennootschap werkzaam zijn
 • Mogelijkheid om een onderscheid te maken tussen mandatarissen en niet-mandatarissen
  De huidige beroepscodificatie blijft bestaan.
  Voor bestuurders of mandatarissen van vennootschappen wordt de mandatarisberoepscode ondergebracht in de mandatariscode die aan het beroep gelinkt is en niet langer in de algemene beroepscode. Dit geldt enkel voor starters (nieuwe aansluitingen) en bij verandering van bijdragegroep.
  Voorbeeld: Een advocaat is mandataris in een vennootschap
  Vroeger: ondergebracht in de algemene beroepscode voor mandatarissen van een vrij beroep 530 tot 535.
  Nu: beroepscode 574 (bestuurder in een vennootschap voor de code 514).

 

Vanaf 1 januari 2003

 • Invoering statuut van de meewerkende echtgenoten
  • Keuze tussen ministatuut (minimale verplichting) en maxistatuut (vrijwillige optie)
  • Ambtshalve aansluiting van de partners begin 2003. Dit geeft een vertekend beeld van de gegevens in de beginfase van de invoering van het statuut.
 • Afschaffing van de brutering en invoering van nieuwe bijdragepercentages.

 

Vanaf 2002

Invoering NACE-BEL-activiteitennomenclatuur

 

Vanaf 1995

Nieuwe voorstelling van de statistische gegevens

 • Opsplitsing in zelfstandigen en helpers (in navolging van de wettelijke bepalingen van het sociaal statuut der zelfstandigen)
 • Andere manier van gegevensverwerking:
  • Weergave van de toestand op 31 december
  • Alle personen die gedurende minstens een kwartaal aangesloten zijn geweest, worden opgenomen in het geheel van de telling.
  • Er kan een beeld gegeven worden van de personen die in de loop van het jaar hun beroepsactiviteit hebben aangevat of stopgezet (starters en stoppers).

 

Vanaf 1 januari 1990

Statuut van de meewerkende echtgenoten op vrijwillige basis

Mogelijkheid voor meewerkende echtgenoten om zich vrijwillig aan te sluiten bij het sociaal statuut van de zelfstandigen. Op die manier hadden meewerkende echtgenoten recht op de uitkeringsregeling voor ziekte en invaliditeit en eventueel ook op de moederschapsuitkering.

 

Voor 1990

 • Tot en met 1967 werden de edities verzorgd door de vroegere Rijksdienst voor kinderbijslag voor zelfstandigen (RKZ).
 • De publicaties voor 1968 en 1969 werden verzorgd door de voorloper van het RSVZ, de Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.
 • Vanaf 1970 worden de statistische publicaties verzorgd door het RSVZ.
 • Vanaf 1 januari 1976 zijn de geestelijkheid en de kloosterlingen niet langer verbonden aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.

 

Evoluties bij de socialeverzekeringsfondsen

 • 1 april 2021: de benaming van het socialeverzekeringsfonds "Incozina" (013) verandert in "AVIXI" en de rechten en plichten van het socialeverzekeringsfonds "Multipen" (015) worden overgenomen door "AVIXI" (013).
 • 10 september 2018: de benaming van het socialeverzekeringsfonds "Zenito" (003) verandert in "Liantis" (003).
 • 1 januari 2016: de benaming van het socialeverzekeringsfonds "Attentia" (013) verandert in "Incozina".
 • 1 januari 2014: de rechten en de verplichtingen van het socialeverzekeringsfonds de "HDP" (016) worden overgenomen door het socialeverzekeringsfonds "Partena" (007).
 • 14 mei 2012: de benaming van het socialeverzekeringsfonds "Groep S" (001) verandert in "Group S".
 • 1 januari 2010: de rechten en plichten van het socialeverzekeringsfonds "Arenberg" (011) worden overgenomen door het socialeverzekeringsfonds "Groep S" (001).
 • 1 januari 2010:  de socialeverzekeringsfondsen "SVMB" (003) en "Intersociale" (014) fuseren tot "Zenito" (003).
 • 21 maart 2007: de benaming van het socialeverzekeringsfonds "VEV" (002) verandert in "Xerius".
 • 7 februari 2006: het socialeverzekeringsfonds "Maas en Schelde" (013) verandert van naam en heet voortaan “Attentia".
 • 1 januari 2004: de rechten en plichten van het verzekeringsfonds "De Interfederale" (005) worden overgenomen door het verzekeringsfonds "V.E.V." (002).
 • 1 januari 2003: de benaming van het socialeverzekeringsfonds "Integrity" (012) verandert in "Securex Integrity".
 • 1 januari 2002: de benaming van het socialeverzekeringsfonds "Interprofessionele" (011) verandert in "Arenberg".
 • 1 april 2001: de benaming van het socialeverzekeringsfonds "De Sociale Verzekeringen van het bouwbedrijf  S.V.B." (001) verandert in "Groep S".
 • 1 juli 2001: de benaming van het fonds "De Neutrale Zelfstandige - Maas en Schelde" (013) verandert in "Maas en Schelde".
 • 1 januari 2001: de socialeverzekeringsfondsen "S.B.B." (004) en "ASKZ" (010) fuseren tot "Acerta" (010).
 • 1 juli 2000: de benaming van het verzekeringsfonds "De Zelfstandige Arbeiders van België" (016) verandert in "HDP".
 • 1 januari 1998: de socialeverzekeringsfondsen "Assubel" (008) en "De Familie" (007) fuseren tot "Partena" (007).