You are here

Algemeen Beheerscomité - Advies 2019/13

De tendensen en de voorwaarden van de ontwikkeling van de zelfstandige arbeid : opmerkingen van het ABC bij het advies van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid