You are here

Algemeen Beheerscomité - Advies 2018/19

Ontbreken van een adres in het Rijksregister: kennisgeving van de administratieve geldboeten