You are here

Algemeen Beheerscomité - Advies 2018/07

Voorstel van Europese richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie: het begrip werknemer