You are here

Algemeen Beheerscomité - Advies 2013/06

Meewerkende echtgenoten: Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat het statuut van de meewerkende echtgenote betreft - Wetsvoorstel tot verbetering van het minimumpensioen voor sommige meewerkende echtgenoten